ɔɔ

którąś z niepostaci (postać to porządek nieczynny) zamiesznych w utwór jest również losem pomazany perspektywami załamany niewyklepany przez otoczenie niewymyty przez wieki w nikąd dorosły surowy nienastrojony ąż stanu rycerz na koninie kropla od mroku → przesmykami dobywający się