albów 2

albów zdatnych do używania – 4.
łatanych i podartych – 5.
subkorporałów – 7.
korporałów – 14.
puryfikaterzów – 30.
humerałów – 14.
ręczników dużych naddartych – 4.
ręczników ołtarzowych – 39.
płócienek pod palki – 40.
komżów całych i łatanych – 6.
komeżków dla dzieci – 6.
obrusów ołtarzowych – 50.
pasków różnych – 14.
antepediów białych – 2.
antepedium czarne – 1.
antepedium skórzane z ramami – 1.
całun żałobny – 1.
dywan stary – 1.
kobierców starych – 2.
sukien na gradusy – 2.
zasłon varii coloris – 6.
zasłon postnych – 2.
sztuczek atłasowych czerwonych – 4.
firanek par – 3.
biretów – 4.
agenda duża i mała – 2.
poduszek – 13.
mszałów rekwialnych – 4.
mszałów większych i mniejszych – 4.
kanonów bez szkła – 11.
kanonów ze szkłem – 3.
lamp sztuk – 6.
portatylów dobrych – 10.
dzwonków ołtarzowych – 6.
lichtarzów drewnianych – 2.
krzyżyków z pasyjkami – 10.
rezurekcyja drewniana – 1.
krzyż drewniany – 1.
łyżka blaszana do lania świec – 1.
obcęgów – 2.
młotek żelazny – 1.
nożyczki – 1.
misa mosiężna do opłatków – 1.
kufelek mosiężny mały – 1.
vasculum cynowe przy cymborium – 1.
vasculum ad olea sacra – 1.
łódka cynowa – 1.
trybularzów mosiężnych starych – 2.
forma żelazna do opłatków – 1.
forma do wyrzynania hostyi – 1.
forma do komunikantów – 1.
moździerz zepsuty do tłuczenia kadzidła – 1.
fajerka żelazna do węgli – 1.
ampułek cynowych starych z tackami par – 4.
dzbanuszków cynowych do kwiatów – 6.
essów cynowych – 2.
lusterków z lichtarzykami pobielonych – 6.
cieniów poutrącanych – 4.
tuwalniów – 2.