autoportret

ja w trakcie

oswajania się z terminem kwoka z okrutną litanią