autoportret

ja w trakcie

przybijania brzegów do wspomnień