bagnista na trąbkę

bagnista
maślanka
pyskaty
krucyfiks
a pan daleko?
na trąbkę