cichy cukierek

cichy
windą
wypada
lotnisko
w studni
cukierek