deszcz na płótnie

deszcz korbką malowany
we śnie
nagi bez klucza
domysłem świat świeci
samowściekłe
w czerwonej pieczarze
obsesji
proszę zamknąć oczy gitarze
olej na płótnie