drzewo wdowy

drzewo bez kapelusza
kanclerz
gigantyczny
krowa
i wszystkie noże posmarowane jodyną
zaśnieżonych
pomidory
pędzi
o prawidłowej echostrukturze
kosmos ma miejsce w lupie
wdowy