jawiatɔr

→ strona a → strona ż → strona n → strona i → strona c