jakie wyleciało

jakie pytanie taka krew
i szczypiące trawę jelenie
między muzyką a mózgiem
dziś to baśń bez dna
przebiega
do zasłaniania ust korytarzem
nagi bez klucza
ciele oknem wyleciało