kardynał mięso

kardynał
sztucznych
tulipanów
lateks
bez oczu
szczebiota
mięso