nauczycielka pilota

nauczycielka
kończy
bestii
podnosić
piracki
balkon
żąda
pilota