orbita

surdacki z., lecyk k., burdzanowski j.: wartość rzeźna tuczników rasy puławskiej i mieszańców z rasami polską białą zwisłouchą i pietrain. annales umcs, sec. ee, vol. xiii, 14: 89-96, 1995

surdacki z., stasiak a., wielbo e.: użytkowość rozpłodowa świń puławskich krzyżowanych z rasą wielką białą polską. annales umcs, sec. ee, vol. viii: 79-82, 1990

surdacki z., stasiak a., wielbo e., burdzanowski j.: zmiany grubości słoniny podczas tuczu świń a ich użytkowość tuczna i rzeźna. rocz. nauk rol., seria b, t.106 (1,2): 103-113, 1990

surdacki z., stasiak a., wielbo e., lecyk k., burdzanowski j., kamyk p.: ocena tuczna i rzeźna oraz jakość mięsa mieszańców ras puławskiej i wielkiej białej polskiej. annales umcs, sec. ee, vol. viii: 71-77, 1990

surdacki z., wielbo e., stasiak a., lecyk k., burdzanowski j., kamyk p.: użytkowość rozpłodowa i tuczna świń krzyżowanych ras wielkiej białej polskiej, puławskiej i duroc. annales umcs, sec. ee, vol. ix: 41-46, 1991

surdacki z., wielbo e., stasiak a., lecyk k., burdzanowski j., kamyk p.: ocena użytkowości rzeźnej świń krzyżowanych ras wielkiej białej polskiej, puławskiej i duroc. annales umcs, sec. ee, vol. ix: 51-57, 1991

walkiewicz a., wielbo e., stasiak a., baranowska m., kamyk p.: efektywność tuczu i wartość rzeźna świń mieszańców f1 uzyskanych z krzyżowania loch puławskich z knurami linii 990 oraz mieszańców f2 po knurach duroc i pietrain. annales umcs, sec. ee, vol. xii: 65-72, 1994.

walkiewicz a., kamyk p., baranowska m., kasprzyk a., bajda z.: wartość tuczna i rzeźna mieszańców świń z udziałem rasy puławskiej. annales umcs, sec. ee, vol. xv: 99-105, 1997.

walkiewicz a., kamyk p., dziura j.: ocena tuczna i rzeźna świń rasy puławskiej hodowanych na lubelszczyźnie. rocz. nauk. zoot., supl., z. 10, 97-104, 2000.

walkiewicz a., kamyk p., stasiak a., babicz m.: charakterystyka jakościowa żywca wieprzowego w rejonie lubelszczyzny. międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 50-lecia art. (1950-2000): „aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej”, 106, olsztyn, 6 maja 1999.

walkiewicz a., kamyk p., stasiak a.: charakterystyka użytkowości rozpłodowej loch rasy puławskiej utrzymywanych na lubelszczyźnie. rocz. nauk. zoot., z. 10, 91-95,2000.

walkiewicz a., stasiak a., kamyk p.:. wyniki oceny przyżyciowej i możliwości selekcji młodych knurów ras: polskiej białej zwisłouchej, wielkiej białej polskiej i puławskiej w okręgowej stacji hodowli zwierząt. annales umcs, sec. ee, vol. xiv: 83-86, 1996.