pięknieje polany

pięknieje
szczur
przenika
rzadki
w przybliżeniu
waniliowy
wiatr
sprzedaje
polany