świat na części

świat zaczyna się zawsze więc zjawia za późno
nienasmarowane
nienastrojony
z paniką
deszcz korbką malowany
szczur szczurowi proboszczem zamawia frytki
w zakonie
potem dziecko jest już tylko na części