ɔrbita

2020-09-04

w znieczuleniu ogólnym dożylnym endoskop wprowadzono do części zstępującej xii- cy.
na skopii uwidoczniono przesuniętą do wnęki wątroby protezę plastikową.
podjęto kilka prób ewakuacji protezy.
protezę uchwycono kleszczykami i ewakuowano z drogi żółciowej.
bardzo trudny technicznie zabieg z powodu kruchości wrośniętej protezy, którą usuwano we fragmentach.
ze względu na przedłużający się czas zabiegu nie weryfikowano dróg żółciowych radiologicznie.

2020-09-07

stan po cholecystektomii.
przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe nieposzerzone, z cechami aerocholii.
pżw śr. 6 mm poszerza się w odcinku dystalnym do 8 mm i tu obecne odbicie o śr. 6 mm.
wątroba niepowiększona, bez zmian ogniskowych, normoechogeniczna.
trzustka prawidłowej wielkości, bez uchwytnych zmian.
śledziona niepowiększona, o prawidłowej echostrukturze.
nerki prawidłowej wielkości, bez zmian w miąższu; układy k-m nieposzerzone, bez złogów.
aorta brzuszna nieposzerzona.
powiekszonych węzłów chłonnych trzewnych i zaotrzewnych nie znaleziono.
pęcherz moczowy o gładkich zarysach, bezcechowy.
bez obecności wolnego płynu w jamie otrzewnej.

w znieczuleniu ogólnym dożylnym endoskop wprowadzono do części zstępującej xii- cy.
brodawka vatera po papilotomii.
selektywnie zakontrastowano nieposzerzone drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe i pżw śr. 6-8 mm.
drogę zrewidowano balonem 8 mm i wypłukano usuwając zagęszczenia żółciowe i drobne konkrementy żółciowe.