klamka w zakonie

klamka
macicy
pompuje
jeż
czyha
w zakonie