w znieczuleniu żółciowe

w znieczuleniu ogólnym dożylnym endoskop wprowadzono do części zstępującej xii- cy.
na skopii uwidoczniono przesuniętą do wnęki wątroby protezę plastikową.
podjęto kilka prób ewakuacji protezy.
protezę uchwycono kleszczykami i ewakuowano z drogi żółciowej.
bardzo trudny technicznie zabieg z powodu kruchości wrośniętej protezy, którą usuwano we fragmentach.
ze względu na przedłużający się czas zabiegu nie weryfikowano dróg żółciowych radiologicznie.

2020-09-07

stan po cholecystektomii

przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe nieposzerzone, z cechami aerocholii

pżw śr. 6 mm poszerza się w odcinku dystalnym do 8 mm i tu obecne odbicie o śr. 6 mm

wątroba niepowiększona, bez zmian ogniskowych, normoechogeniczna
trzustka prawidłowej wielkości, bez uchwytnych zmian
śledziona niepowiększona, o prawidłowej echostrukturze
nerki prawidłowej wielkości, bez zmian w miąższu; układy k-m nieposzerzone, bez złogów

aorta brzuszna nieposzerzona

powiekszonych węzłów chłonnych trzewnych i zaotrzewnych nie znaleziono
pęcherz moczowy o gładkich zarysach, bezcechowy
bez obecności wolnego płynu w jamie otrzewnej

w znieczuleniu ogólnym dożylnym endoskop wprowadzono do części zstępującej xii- cy. brodawka vatera po papilotomii
selektywnie zakontrastowano nieposzerzone drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe i pżw śr. 6-8 mm

drogę zrewidowano balonem 8 mm i wypłukano usuwając zagęszczenia żółciowe i drobne konkrementy żółciowe