krokodyl zakręca

krokodyl
jabłkowy
płonie
w wilczurze
zakręca