zbieg do zatopienia

zbieg
okɔliczności
noc
o krok
do zatopienia