plaga wyzwolony

plaga
osobliwie
lotnisko
rozsypane
mucha
wyzwolony