twarz

w trakcie

przedrzeźniania mew w stylu wolnym