włóczka truchleje

włóczka
podwórek
strych
podkolanówek
wiązki
nikomu
wydarte
truchleje