z czeskiej do rzeki

z czeskiej wioski ucieka człowiek żeby zrobić majątek

po 25 latach już bogaty z żoną i dzieckiem powraca na ojczyzny łono

jego matka z siostrą prowadzą w wiosce biznes turystyczny

żeby im sprawić niespodziankę czech zostawił dziecko i żonę w innej gospodzie a sam udał się do matki która gdy wszedł nie poznała go

dla żartu wpadł na pomysł wynajęcia pokoju pokazał swoje pieniądze

w nocy matka i siostra zamordowały go siekierą okradły a ciało wrzuciły do rzeki

rano przychodzi żona i nie wiedząc o niczym wyjaśnia kim był podróżny

matka powiesiła się siostra rzuciła do rzeki